Izolácia proti vode plochej strechy


Možnosť výberu jazyka

S otázkami sa obrátte s dôverou na nás...

Iné činnosti


Rekonštrukcia komínov:

Spôsobom obdobným ako pri tepelnej izolácii dochádza k obloženiu komínov, ktoré sú v zlom technickom stave( okrem nanášania riadnej omietky).Izolácia pivníc, izolácia voči presakovaniu spodnej vody:

Poskytuje účinnú ochranu voči vysokej podzemnej vode, dochádza k potlačeniu zrážkovej vody z vnútra pivnice.

Izolácia proti vode plochej strechy!